Over Eco Reest

Wij ondersteunen door middel van ons onafhankelijk onderzoek en advies onze opdrachtgevers om hun persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke doelen te bereiken. Onze pragmatische aanpak, plezier, vertrouwen en doelgericht werken zijn de basis van ons werk. Onze organisatie bestaat uit adviseurs en veldmedewerkers met diverse specialismen. Wij zijn opgericht in 1994 en werken vanuit kantoren in Hoogeveen, Groningen en Almere. Eco Reest Holding is een ISO 9001:2015 gecertificeerd milieuadviesbureau.

Ons team

Ons team bestaat momenteel uit 40 enthousiaste medewerkers. Ieder met zijn/haar eigen persoonlijkheid en talenten, alsmede specialistische kennis. Door middel van opleidingen / cursussen en het onderling uitwisselen van kennis en ervaring zorgen wij ervoor dat iedere werknemer zich actuele algemene en specialistische kennis eigen maakt. Onze veldploeg is uitgerust met de juiste materialen en (veiligheids)kleding en heeft de benodigde erkenningen om verschillende (bodem)onderzoeken, ecologische onderzoeken, inspecties en saneringen uit te voeren en te begeleiden. Via de website van AgentschapNL kunt u onze certificaten en erkenningen opzoeken, klik hier. Tevens zijn onze certificaten opgenomen op onze pagina downloads.

Clouds_banner

Ons kwaliteitsbeleid

Wij willen dat ons advies van meerwaarde is voor uw plannen en doelen en aansluit bij uw behoeftes.

Voor ons zijn daarbij een aantal kernwaarden belangrijk:

•   Onze onafhankelijkheid is ons grootste goed.
•    We hebben veel expertise in huis, volgen ontwikkelingen op de voet en investeren in opleidingen en cursussen voor onze medewerkers.
•    Door een betrouwbaar netwerk kunnen we u altijd van dienst zijn, ook als we de kennis niet zelf in huis hebben.
•    We werken met een inspanningsverplichting in plaats van een resultaatverplichting.
•    We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
•    Alle informatiewisseling tussen u en ons is vertrouwelijk.
•    Duurzaamheid betekent voor ons dat wij oog hebben voor mens, milieu en maatschappij.


We zijn een daadkrachtige en transparante organisatie; kom gerust eens bij ons kijken hoe we ons advies opstellen.
Een belangrijk aspect van onze bedrijfsvoering is kwaliteitsverbetering van onze producten en diensten. Dat doen we door kritisch te zijn op wat we doen en adviseren. Wij horen graag uw mening en ervaringen, ook als u niet helemaal tevreden bent. In dat geval streven wij naar een passende oplossing. 

Onderstaand kunt u informatie lezen over onze lidmaatschappen en ondersteuning van goede doelen.

Netwerk Groene Bureaus

Eco Reest is lid van het Netwerk Groene bureaus. Dit Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en behartigt de belangen van groene adviesbureaus. Als lid van dit netwerk zetten wij ons in voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en de samenleving, ook voor de generaties na ons. Onze inbreng bestaat uit de eigen vakinhoudelijke deskundigheid en ervaring, inzicht in de maatschappelijke context en een onafhankelijke opstelling.

VKB

Eco Reest is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Hierdoor kunnen wij nog actiever meedenken en meewerken aan verbetering van kwaliteit van ons bodemonderzoek en zijn we in een vroegtijdig stadium op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op bodemgebied. Als aangesloten adviesbureau werken wij in het kader van ons kwaliteitssysteem (NEN-EN-ISO 9001:2015) volgens de protocollen van het VKB. Voor onze opdrachtgevers betekent dit waarborging van onze kwaliteit en helderheid omtrent onze werkwijze.

Goede doelen

Naast het realiseren van onze bedrijfsdoelstellingen vinden wij het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en ons in te zetten voor een wereld die meer in balans is. Daarom hebben wij ervoor gekozen om als bedrijvenambassadeur, door middel van het verstrekken van een maandelijks microkrediet, het werk van Oxfam Novib te steunen. Daarnaast ondersteunen wij diverse andere goede doelen. Tevens zetten wij ons jaarlijks met ons team in voor een maatschappelijk project.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid betekent voor ons dat wij oog hebben voor mens, milieu en maatschappij. Onder andere door het ondersteunen van duurzame doelen (zie bovenstaand), Voor ons is duurzaamheid ook financiële continuïteit. Wij vinden het van belang dat we (bescheiden) rendement maken bij uitvoering van onze werkzaamheden, zodat we zorgen voor continuïteit van ons bedrijf en kunnen (blijven) investeren in de verdere ontwikkeling hiervan.

Tenslotte nog iets over onze naam Eco Reest BV. In het grensgebied van Drenthe en Overijssel, in de nabijheid van onze vestiging in Zuidwolde, stroomt de Reest (zie foto op deze pagina). Aan deze zeldzame hoogveenbeek ontleenden we een gedeelte van onze bedrijfsnaam.

Actualiteiten

Lees hier over onze actualiteiten:

AERIUS berekening 

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.