Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid betekent voor ons dat wij oog hebben voor mens,  milieu en maatschappij.

Mens

Voor een optimaal leefklimaat is meer nodig dan een technische aanpak van bodem-, water- en luchtvraagstukken. Bewustzijn, betrokkenheid en daadkracht van mensen zijn minstens zo belangrijk. “Mens” betekent voor ons in eerste instantie onze medewerkers. Wij streven naar het creëren van een optimaal werkklimaat voor onze medewerkers, met aandacht voor de ontwikkeling van elk individu. Ons werkplezier zorgt ervoor dat wij met enthousiasme vervolgens onze opdrachtgevers van dienst zijn. We hebben in ons team mensen opgenomen die langdurig werkloos zijn geweest of zijn gevlucht uit onveilige landen. Door deze mensen een baan te bieden hebben zij een nieuwe kans gekregen tot persoonlijke ontwikkeling en terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Milieu

Als milieu-adviesbureau zijn wij de hele dag bezig met het “Milieu” in ons advieswerk, maar als bedrijf zelf kun je ook zeker bijdragen aan een beter milieu. Wij hebben een CO2 footprint opgesteld en een verbeterplan ter verdere reductie van CO2 belasting door onze werkzaamheden. Wat betreft onze inkoop maken wij zo veel mogelijk gebruik van fair trade producten die op een mens- en milieuvriendelijke manier tot stand zijn gekomen.

Maatschappij

Naast het realiseren van onze bedrijfsdoelstellingen vinden wij het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en ons in te zetten voor een wereld die meer in balans is. “Maatschappelijke betrokkenheid” is een waarde voor ons, die wij invullen door vanaf 2003 jaarlijks een project te selecteren, waarin onze medewerkers vrijwillig een bijdrage leveren aan specifieke maatschappelijke vraagstukken. We hebben gemerkt dat wij hiermee anderen blij maken, én dat dit tevens veel plezier en vervulling brengt voor ons team. De maatschappelijk projecten die wij hebben ondersteund zijn terug te vinden via deze link. Tevens helpen we diverse door ons geselecteerde instellingen in financiële zin. We doneren een substantieel gedeelte van onze winst aan instellingen die goed werk verrichten voor de maatschappij en/of de natuur. Als voorbeeld: Eco Reest is bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib. Als bedrijvenambassadeur ondersteunen wij, door middel van het verstrekken van een maandelijks microkrediet, het werk van Oxfam Novib. Oxfam Novib zet zich in voor mensen die leven in armoede in ontwikkelingslanden.

Uiteraard is duurzaamheid ook financiële continuïteit. Wij vinden het van belang dat we (bescheiden) rendement maken bij uitvoering van onze werkzaamheden, zodat we zorgen voor continuïteit van ons bedrijf en kunnen (blijven) investeren in de verdere ontwikkeling hiervan.

Wilt u meer informatie over onze maatschappelijke inzet en projecten, of wilt u een maatschappelijk project aandragen?

Neem u dan gerust contact op met Ronny Huls of Stella Kroone van ons bureau.

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.