Algemene voorwaarden DNR 2011

Al onze opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen opgenomen in De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.

Klik hier voor het downloaden van deze algemene voorwaarden.

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.