Asbestonderzoek & asbestsanering

Asbestonderzoek

In de bodem kan een asbestverontreiniging aanwezig zijn; samen met puin kunnen asbesthoudende materialen (plaatselijke storting) en asbestvezels in de bodem terecht zijn gekomen. Ook komt regelmatig voor dat onder een asbestdak (met verweerde platen) asbestvezels in de bodem voorkomen. Verder komen wij vaak asbest tegen in puinpaden die in het verleden zijn aangebracht. 

Wij kunnen de volgende onderzoeken voor u uitvoeren:

 • Vooronderzoek asbest
 • Visuele inspectie
 • Asbestonderzoek in bouw- en sloopafval en puin(granulaat)
 • Asbestonderzoek in grond
 • Depotonderzoek van grond en puin
 • Gecombineerd asbest- en chemisch bodemonderzoek
 • Projectbegeleiding

Eco Reest was als één van de eersten in Nederland gecertificeerd voor het VKB protocol 2018 "Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem". We zijn actief in de NEN commissie "asbest". Via de NEN worden o.a. de normen voor asbest in bodem, puin en waterbodem geactualiseerd. Door onder meer deelname in deze NEN-commissie is onze actuele kennis geborgd.

Asbestonderzoek-asbestsanering_banner

Asbestsanering

Eco Reest is onder meer specialist in het milieukundig begeleiden van asbestsanering in bodem. Een asbestsanering wordt uitgevoerd in het kader van bijvoorbeeld aan- en verkoop van percelen, ruilverkaveling, na een brand, na sloop van een pand etc.

Wij combineren onze ervaring met chemische verontreinigingen met het onderzoek en de sanering van asbestverontreinigingen. Dat maakt dat wij saneringen met chemische verontreiniging én asbestverontreiniging efficiënt voor u kunnen oplossen.

De volgende werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren:

 • Opstellen van een asbestsaneringsplan
 • Milieukundige begeleiding tijdens asbestsanering
 • Opstellen evaluatieverslag asbestsanering
 • Projectbegeleiding

Sinds 2007 zijn wij gecertificeerd volgens Beoordelingsrichtlijn SIKB 6000 "Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg”, voor het toepassingsgebied protocol 6001: “Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg". Zie ook onze pagina downloads voor ons certificaat.

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.