Maatschappelijk doel

Voor een optimaal leefklimaat is meer nodig dan een technische aanpak van bodem-, water- en luchtvraagstukken. Bewustzijn, betrokkenheid en daadkracht van mensen zijn minstens zo belangrijk.

Daarom doneren we een substantieel gedeelte van onze winst aan instellingen die goed werk verrichten voor de maatschappij of de natuur. 

Vanaf 2003 leveren wij zelf ook jaarlijks een bijdrage aan een maatschappelijk project. We hebben gemerkt dat wij hiermee anderen blij maken, én dat dit tevens veel plezier en vervulling brengt voor ons team.

Termunten en Termunterzijl

Wij hebben ons ingezet als vrijwilliger in de dorpen Termunten en Termunterzijl. In deze dorpen wordt al jarenlang door inwoners hard gewerkt om de dorpen aantrekkelijker te maken voor de inwoners en de toeristen. Vanuit de overheid wordt bezuinigd op het onderhoud van de dorpen en dit wordt opgevangen door plaatselijke vrijwilligers. Op onze vrijwilligersdag zijn picknicktafels en banken schoongemaakt, geschuurd en geschilderd en de omgeving is geschoffeld. Hiermee wil Eco Reest een positieve bijdrage leveren aan alle mooie ontwikkelingen in Termunten en Termunterzijl.

De jaren daarvoor hebben wij ons ingezet voor:

  • Voedselbank gemeente De Wolden, inzamelen voedsel.
  • Natuurmonumenten.
  • 'EchtNL' in Helden.
  • 'Stichting Present' te Zwolle.
  • Op stap met bewoners van het 'Tonckenshuis'.
  • Inzet voor stichting 'Tot Heil des Volks' in Amsterdam.
  • Begeleiding van bewoners van 'Huis te Echten'.
  • 'Buiten bedrijf' bij het Landschap Overijssel.

Wilt u meer informatie over onze maatschappelijke inzet en projecten, of wilt u een maatschappelijk project aandragen?

Neem u dan gerust contact op met Ronny Huls van ons bureau

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.