Archeologisch onderzoek

Eco Reest kan beide onderzoeken, ons verkennend bodemonderzoek en het archeologisch onderzoek, voor u combineren, wat u als opdrachtgever tijd en geld bespaart. Wij werken samen met een aantal archeologische adviesbureaus.

Bureau- en booronderzoek archeologisch onderzoek

Meestal start een archeologisch onderzoek met een bureau-onderzoek. Uit het bureau-onderzoek blijkt waar wel of niet archeologische resten in de bodem te verwachten zijn. Tijdens het bureau-onderzoek worden archieven, historische en aardkundige kaarten en archeologische databases bekeken. Een bureau-onderzoek wordt vaak gecombineerd met boringen op de locatie zelf. Eco Reest zorgt ervoor dat dit veldwerk zo veel mogelijk wordt gecombineerd met bijvoorbeeld veldwerk ten behoeve van het bepalen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit, zodat de veldmedewerkers op dezelfde dag uw terrein betreden.

Tijdens het booronderzoek is aan de gelaagdheid en de kleuren van de opgeboorde grond te zien of er sporen van menselijke activiteit in de bodem zitten. Ook vondsten, zoals scherven, geven daarbij belangrijke aanwijzingen. Hoeveel boringen noodzakelijk zijn, en hoe diep, hangt af van het gebied dat onderzocht wordt. Het booronderzoek wordt gebruikt om de resultaten van het bureau-onderzoek te toetsen.

Programma van eisen

Voor bijna elk archeologisch onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk, waarin de onderzoeksvragen en kwaliteitseisen zijn vastgelegd. Het Programma van Eisen is de basis voor het uitvoeren van archeologische werkzaamheden. Vastgelegd is welke inhoudelijke en uitvoerende eisen door de opdrachtgever en de wet worden gesteld aan het archeologisch onderzoek. Het archeologisch adviesbureau dat samen met u wordt gekozen, verzorgd dit PvE.

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken krijgt u vervolgens een persoonlijk en gedegen advies wat de aangetoonde bodemkwaliteit en de uitkomsten van het archeologisch onderzoek betekenen in het kader van uw plannen.

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.