Eco Reest lid van Netwerk Groene Bureaus

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus.
Netwerk_groene_bureaus_news_detail

Eco Reest is lid van het Netwerk Groene Bureaus. Dit Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en behartigt de belangen van groene adviesbureaus. De leden van het Netwerk Groene Bureaus zijn vooral gespecialiseerd in ecologische advisering op het gebied van inrichting, beheer en beleid. Als lid van dit netwerk zetten wij ons in voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en de samenleving, ook ten dienste van de generaties na ons. Onze inbreng bestaat uit de eigen vakinhoudelijke deskundigheid en ervaring, inzicht in de maatschappelijke context en een onafhankelijke opstelling.Voor onze opdrachtgevers betekent dit waarborging van onze kwaliteit en helderheid omtrent onze werkwijze.

Kwaliteitsbevordering vindt plaats via discussies over kwaliteit tussen bureaus onderling en tussen bureaus en opdrachtgevers. Belangenbehartiging vindt plaats door aanspreekpunt voor de branche te zijn en knelpunten die binnen de branche gevoeld worden, te formuleren en te bespreken met opdrachtgevers. Gezamenlijk zorgen wij op deze manier voor verbetering van het werkveld.

Wat kunnen wij voor u betekenen m.b.t. ecologisch onderzoek?

  • Voortoets/quickscan Flora en Faunawet en Natuurbeschermingswet
  • (Verkennend en nader) vleermuizenonderzoek en vogelonderzoek
  • Uitvoeren mitigerende maatregelen
  • Ecologisch onderzoek bij baggerwerkzaamheden
  • Nestkastcontrole
  • Ecologische input in de planontwikkelingsfase

Wilt u meer informatie over ons ecologisch onderzoek en -advies, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via 0528-373982, of via ons contactformulier.

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.

route naar Zuidwolde
route naar Appingedam
route naar Almere