Ecologen aan tafel met bouwers en projectontwikkelaars

Steeds vaker wordt Eco Reest betrokken bij projecten voor natuurinclusief bouwen. Het vergroten van de biodiversiteit is een van onze doelstellingen. Ecologen van ons bureau adviseren in (nieuw)bouwprojecten over de groene ruimte.
Ecologisch-onderzoek-en-ecologisch-advies-home_news_detail

Herstel en vergroten van de biodiversiteit in Nederland heeft op de lange termijn alleen kans van slagen als je aansluiting hebt met het oorspronkelijke landschap, is de visie van het milieu- en ecologisch adviesbureau.
Een bouwproject is het moment bij uitstek om het natuurlijk voorkomende specifieke ecosysteem weer opnieuw op te bouwen. Om natuur een vaste plek te geven in het bouwproces, zou natuurinclusief bouwen consequent moeten worden meegenomen in de planontwikkeling van gemeentes.
Eco Reest heeft de expertise in huis om een compleet geo-ecologisch advies te geven. Een multidisciplinair team van ecologen, biologen, bodemkundigen, milieukundigen en hydrologen werkt nauw samen in het ontwikkelen van degelijke, praktische en duurzame ontwerpen, gebaseerd op historisch onderzoek.


Het behoeft weinig uitleg dat een dynamisch ecosysteem ontstaat als je uitgaat van de oorspronkelijke vegetatie die van nature op een locatie voorkomt. Vanzelfsprekend worden bestaande natuurwaardes, zoals beeldbepalende bomen en struiken of landschappelijke structuren zoals hagen en sloten in het plan opgenomen.

Een verstoord ecosysteem kan verstrekkende gevolgen hebben. Sprekend voorbeeld is de eikenprocessierups die nooit tot een plaag zou zijn uitgegroeid bij een grotere biodiversiteit. In een gemengde aanplant waarin natuurlijke vijanden kunnen schuilen, blijft het natuurlijk evenwicht bestaan. Kortom: zet het ecosysteem zelf in om de plaag te beheersen. Het is precies datgene waar Eco Reest naar toe wil: ecosystemen zo inrichten dat ze weer van dienst zijn voor mens, dier en plant.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.

route naar Zuidwolde
route naar Appingedam
route naar Almere