Resultaten PFAS-onderzoek snel beschikbaar

De aanvragen voor PFAS-onderzoek krijgen bij de bodemspecialisten van Eco Reest prioriteit.“Wij vinden het belangrijk dat onze opdrachtgevers niet meer vertraging oplopen met hun projecten dan strikt noodzakelijk.”
Foto_pfas_news_detail

De regelgeving over PFAS is in ontwikkeling. In de loop van 2020 wordt een definitief handelingskader verwacht. Tot die tijd is het tijdelijk handelingskader uitgangspunt voor het omgaan met PFAS in grond. De geldende landelijke achtergrondnormering voor het verplaatsen van grond en slib ligt nu op 0,9 µg per kg voor PFOS. Voor de overige verbindingen is een achtergrondwaarde van 0,8 µg per kg bepaald. Het tijdelijk handelingskader van de overheid (en de aanpassing hierop van 1 december jl.), biedt ruimte voor gemeentes voor eigen beleid. Een aantal gemeentes heeft ‘eigen’ achtergrondwaarden vastgesteld; soms lager dan de landelijke normering.

Zorgvuldigheid

Sinds vorig jaar is PFAS opgenomen in het bodemonderzoek om partijen grond te keuren (AP04). Specialisten van Eco Reest hebben zich het afgelopen jaar verdiept in de PFAS-problematiek. Het heeft geleid tot nieuwe richtlijnen omtrent de monstername. Eco Reest is zeer gespitst op een zuivere en representatieve bemonstering. Materialen waarin mogelijk PFAS zit, zoals regenkleding en laarzen, mogen tijdens bemonstering niet met de grond in aanraking komen. Dat kan leiden tot vervuiling van het monster en een te hoge waarde. Het is dan ook een must dat de monsternemers uiterst zorgvuldig te werk gaan.

Door de PFAS-problematiek moest veel bodemonderzoek opnieuw worden gedaan, omdat bij eerder onderzoek PFAS niet was meegenomen. Het betekende extra kosten voor de opdrachtgever, extra drukte bij de onderzoekers, en wachttijden bij de laboratoria die konden oplopen tot zes weken. Dat laatste is ondertussen opgelost. Inmiddels kunnen de resultaten van het onderzoek binnen enkele dagen na monstername bekend zijn.

PFAS

PFAS, poly- en perfluoralkylstoffen, is een verzamelnaam van niet natuurlijk stoffen die in de grond en in grondwater terecht gekomen zijn. Een aantal van deze stoffen is toxisch. Waaronder de stof PFOS. De PFAS stoffen zijn nauwelijks biologisch afbreekbaar.

Onder PFAS vallen duizenden stoffen die in veel producten voorkomen. Vanwege hun warmtebestendige, water-, olie-, vuil- en stofafstotende eigenschappen worden ze gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld teflonpannen, outdoorkleding, pizzadozen en bakpapier. PFAS komen voor in brandblusmiddelen, verf, ski-wax, cosmetica en smeermiddelen.

PFAS worden al decennialang gebruikt. Door de jaren heen zijn deze stoffen breed in het milieu terechtgekomen. Pas de laatste 10 jaar werd duidelijk hoe schadelijk sommige stoffen uit de PFAS-groep zijn. Zo zijn PFOS en PFOA gevaarlijk voor mens en milieu, dat wil zeggen: toxisch, kankerverwekkend en niet-afbreekbaar.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.

route naar Zuidwolde
route naar Appingedam
route naar Almere