Onderzoeken op aanwezigheid Chroom-6

Afgelopen jaar onderzochten specialisten van Gebouweninspectie Nederland een honderdtal bruggen, tunnels en hoogspanningsmasten op de aanwezigheid van Chroom-6.
Chroom_6_brug_news_detail

Het onderzoek naar Chroom-6 was noodzakelijk omdat er groot onderhoud stond gepland en omdat objecten op termijn gesloopt worden. Decennialang is Chroom-6 gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding is aan lak of verf toegevoegd om het te versterken en om roestvorming tegen te gaan. Bij schuren of afbranden van die verf of bij slijpen, zagen of slopen kunnen Chroom-6 deeltjes vrijkomen. Die deeltjes kunnen via inademing of via de huid schadelijk zijn voor de gezondheid en tot verschillende aandoeningen leiden.
Het ministerie van SZW heeft Chroom-6 toegevoegd aan de lijst met kankerverwekkende stoffen en de grenswaarde voor Chroom-6 in de lucht is verlaagd.

Ervaring

Gebouweninspectie Nederland stelt aan de hand van onderzoek vast of er al dan niet Chroom-6 in de verflaag aanwezig is, wat de grootte van het risico is en adviseert over passende maatregelen. De specialisten nemen op locatie monsters van de verflaag. Het verfschraapsel wordt opgestuurd naar een laboratorium waar de hoeveelheid Chroom-6 kan worden bepaald. Een snellere methode is de zogenaamde ‘wattenstaaf’-methode. Hiertoe wordt eerst in de verf gekrast, waarna met een staafje dat in een speciale vloeistof is gedoopt, over de verf wordt gewreven. Kleurt het staafje donkerrood, dan is Chroom-6 aanwezig. Het voordeel van deze methode is dat het goedkoper is en snel resultaat geeft. Het nadeel is dat het niets zegt over de concentratie Chroom-6.
De specialisten van GIN maken van beide methodes gebruik. “Als het er alleen om gaat of Chroom-6 in het geding is, dan kiezen opdrachtgevers er soms voor om de laboratoriumanalyse niet te laten doen. Dat scheelt in de kosten. Een veegmonster is voldoende om te weten of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor de mensen die het onderhoud gaan uitvoeren”, zegt Marnick Pinxterhuis van GIN.
De jarenlange ervaring van GIN met gebouweninspecties en asbestinventarisaties, komt van pas in het onderzoek naar Chroom-6. De specialisten zijn getraind in het opsporen van risicovolle en onveilige plekken. “Ons oog valt heel snel op verdachte situaties. Het gaat eigenlijk automatisch. We kunnen vrij eenvoudig een Chroom-6 monstername koppelen aan een asbestinspectie of gebouweninspectie. De manier van werken voor Chroom, ligt in het verlengde van die van asbest. Dat is een meerwaarde waar opdrachtgevers profijt van ondervinden. Bovendien is de combinatie interessant omdat de onderzoeken tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd”, aldus Pinxterhuis.

Veilige werkomgeving

Goed werkgeverschap houdt in zorgen voor een veilige werkomgeving. Mensen die zonder bescherming onderhoudswerkzaamheden aan Chroom 6-verf gaan doen, lopen kans ziek te worden. Het in kaart brengen van aanwezigheid van riskante stoffen, als Chroom-6, is dan ook een vanzelfsprekende stap.
Voor de goede orde. Zolang er niks met de verf of coating gebeurt, is er geen gevaar voor de gezondheid. Want bij normaal gebruik van Chroom-6-houdende producten, zoals het aanraken van verchroomde voorwerpen of (professioneel) geverfde oppervlakken, is er geen blootstelling aan Chroom-6.

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.

route naar Zuidwolde
route naar Appingedam
route naar Almere