De bodem saneren: nu of later?

Vergadering_news_detail

Hoe je het ook wendt of keert, voor veel bodemverontreinigingsgevallen geldt dat ze moeten worden gesaneerd. Zolang er geen acute noodzaak is om de vervuiling op te ruimen, zit er evenwel rek in het tijdstip waarop. Het enige vaste is dan nog dat vroeg of laat een eigenaar er voor komt te staan. De vraag is dan ook niet óf, maar wannéér gesaneerd wordt. Wat is het beste moment?

De afweging ‘nu of later’ is een lastige.Door een deskundige in de arm te nemen die bekend is met de mogelijkheden en onmogelijkheden, is het makkelijker om tot een goede beslissing te komen. Die kan verschillende alternatieven op een rijtje zetten, en een kostenraming geven. “Elke situatie is anders, alsook het type verontreiniging. Ook behoeftes en wensen verschillen. Het met elkaar verkennen kan tot nieuwe inzichten leiden, waarop een afgewogen besluit kan worden genomen”,  weet bodemadviseur Han ten Broeke uit de praktijk. “Door er met iemand over te praten die kennis van zaken heeft, kan bovendien een stuk ongerustheid worden weggenomen. Een verontreiniging op je perceel is de schrik van iedere eigenaar. Geen overheid, bedrijf of particulier zit te wachten op de toestand die een vervuilde bodem met zich meebrengt. Niet in de laatste plaats vanwege het kostenplaatje dat eraan hangt. En omdat het zuur geld is, is de eerste reactie om het op de lange baan te schuiven. Toch is het uit financieel oogpunt soms beter om de sanering wel te doen”, stelt Ten Broeke. “EcoReest kan hierin adviseren.”

Dilemma’s
Vaak is het zo dat tot saneren wordt overgegaan, als er voordeel te behalen valt. Is de meerwaarde niet groot genoeg, dan wordt al gauw voor een later moment gekozen.

Lastig punt in de afweging op basis van kosten, is dat de vergelijking moet worden gemaakt tussen daadwerkelijke kosten (nu) en geschatte kosten (later). “De saneringskosten op korte termijn zijn gebaseerd op concrete cijfers en huidige bewezen technieken. Wat de kosten op langere termijn zijn, is gissen. Het zijn berekeningen op basis van aannames en schattingen. Dit maakt dat saneringskosten voor sanering in de toekomst ronduit speculatief zijn en daarom minder betrouwbaar. Daarbij komt dat het best een moeilijke beslissing is om saneringskosten nu al te maken, terwijl je ze kunt doorschuiven naar de toekomst. Er zijn altijd redenen te vinden die uitwijzen dat het financieel aantrekkelijker is om het saneren nog uit te stellen. Zelfs als daarvoor dan extra kosten moeten worden gemaakt om de vervuiling in de gaten te houden, de zogenaamde monitoringkosten”, merkt Ten Broeke in de praktijk.

Door de daadwerkelijke saneringskosten vooruit te schuiven, is er bovendien tijd om een financiële buffer aan te leggen. Daarnaast kunnen saneringstechnieken wellicht goedkoper worden. “Uiteindelijk hoopt iedereen daar altijd op. En de praktijk wijst zelfs uit dat wachten kan lonen. Maar garantie heb je niet”, aldus de specialist.

Op de agenda
“Ook al is misschien de eerste reactie om nog maar even niet te saneren, dan nog is het raadzaam om dit met deskundigen te bespreken”, vindt Han ten Broeke. “Want vanuit financieel oogpunt is het lang niet altijd gunstig om een bodemsanering uit te stellen. Er zijn gevallen dat het direct nemen van de saneringskosten een slimme investering is vanwege waardestijging die erdoor ontstaat. De bedrijfseconomische waarde van een bedrijf of onroerend goed kan ver uitstijgen boven de saneringskosten.”
Hij vindt het daarom belangrijk om het onderwerp ‘wanneer saneren?’, op gezette tijden op de agenda te zetten. “Dit kan het best op een natuurlijk moment, aangegeven door bijvoorbeeld wetgeving, planvorming, overdracht of investeringsprogramma’s.”
Bij het ontbreken van een natuurlijke moment zou je je kunnen dwingen de afweging periodiek, bijvoorbeeld na drie jaar, opnieuw te maken, raadt hij aan. “Eco Reest kan hierin ondersteunen. Ik vind het van belang dat de afweging zorgvuldig en objectief blijft gebeuren. Dat is zoveel beter dan rücksichtslos te kiezen voor het goedkoopste”, aldus Han ten Broeke.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.

route naar Zuidwolde
route naar Appingedam
route naar Almere