Bouwkundige keuring standaard in koopcontract

Bouwtechnisch_news_detail

In het koopcontract voor huizen en gebouwen is sinds 1 februari standaard een bouwkundig voorbehoud opgenomen. Dat betekent dat de koper de koop kan afblazen als bij een bouwtechnische keuring ernstige gebreken worden aangetroffen of herstelkosten boven een afgesproken maximum komen.

Het keuren van de bouwtechnische staat van een gebouw is specialistenwerk. Gebouweninspectie Nederland (GIN) doet het al jaren en kent het klappen van de zweep. In de praktijk kan een keuring worden uitgelegd als het beoordelen van een huis of gebouw op kwaliteit. Cor Everts, bouwkundig adviseur bij GIN, vindt de standaardopname een goede zaak. “De potentiële koper kan zich concentreren op de woon- of gebruiksbeleving. Een neutrale partij kijkt naar de technische staat en kan hem behoeden voor financiële tegenslagen. Wordt de keuring gedaan in opdracht van de verkopende partij, dan is het voordeel dat het rapport al bij de bezichtiging klaar ligt.”

In beeld brengen
Een bouwkundige keuring is het beoordelen van een woning of gebouw met als doel de gebreken in beeld te krijgen. Een goed onderhouden woning in technisch goede staat heeft minder financiële risico’s dan een woning waar (ernstige) gebreken in zijn verscholen. Daarom eist een bank of hypotheekverstrekker dat de bouwtechnische keuring aan bepaalde normen voldoet. Ook moet een keuringsrapport volgens een vaste indeling zijn opgesteld. GIN werkt met de NEN2767 richtlijnen. Die zijn door de Rijksgebouwendienst ontwikkeld om op een eenduidige wijze de veroudering van een gebouw in beeld te brengen.

Zichtbare kenmerken
De bouwtechnische inspectie geldt uitsluitend zichtbare kenmerken op normaal bereikbare plaatsen. Everts: “Eventueel geconstateerde gebreken worden gewogen. Er wordt gekeken naar de ernst van het gebrek en hoeveel het voorkomt. Zo is een stukje stucwerk dat geen hechting heeft aan de ondergrond niet noemenswaardig. Echter als van álle wanden van de woning de stuclaag loslaat, dan is het een grote herstelpost die moet worden uitgevoerd vóórdat de nieuwe bewoner gaat inrichten. Ook het klemmen van een deur kan iets zeggen over de staat van het gebouw. Soms is het alleen die ene deur, maar het kan ook zijn dat er ‘bewegingen’ in het gebouw zitten waardoor het deurkozijn is vervormd. Ook de kwaliteit van het buitenschilderwerk wordt in onze keuring meegenomen.”
“Toch kan een standaard bouwkundige keuring niet alle risico’s wegnemen”, stelt Cor Everts. “We kijken niet onder de vloerbedekking en verwijderen geen materialen om naar de constructie daar achter te kijken. En ook verplaatsen we geen meubelen. Er blijft dus altijd een risico op verborgen gebreken aanwezig.”
Everts merkt op dat asbestinventarisatie niet standaard onder de bouwtechnische keuring valt. Dat is een andere tak van sport, die overigens ook door GIN kan worden verzorgd.

Rapportage en advies
De bevindingen van de keuring worden gedetailleerd vastgelegd in een rapport, ondersteund met foto’s. Gebreken die op korte termijn of binnen een jaar moeten worden hersteld of vervangen, worden in een standaard overzicht opgenomen. Hiervoor is ook een globale kostenraming gemaakt. De noodzaak van deze werkzaamheden heeft te maken met veiligheid/gezondheid of het voorkomen van vervolgschade. “Wij kunnen deze standaardrapportage ook uitbreiden met maatwerk”, zegt Everts. “Zo is het mogelijk een meerjaren-onderhoudsbegroting te maken en te combineren met logische investeringen. Zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie of het verbeteren van de  verwarmingsinstallatie. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat het schilderwerk voorafgaand aan het vervangen van dubbelglas wordt uitgevoerd. Of dat bij het vervangen van de dakbedekking, de isolatie wordt vergeten.”

Meevaller
Naast het beperken van risico’s bij koop en verkoop is een bouwkundige keuring van meerwaarde als er een voornemen is tot het investeren in het gebouw. Bijvoorbeeld als er plannen zijn om te verbouwen. Door het inzichtelijk krijgen van de andere onderhoudsposten aan het gebouw kunnen er betere keuzes worden gemaakt.
Omgekeerd kan een bouwtechnische keuring ook uitwijzen dat een voorgenomen investering onnodig is. Everts noemt een geval uit de eigen praktijk. “Bij een bouwkundige keuring van een winkel bleek dat het voorgenomen herstel van de fundering niet noodzakelijk was. Dat leverde de eigenaar een forse besparing op.” Overigens werd bij diezelfde keuring wel een probleem met hemelwaterafvoer geconstateerd. Het platte dak waarop enkele omliggende panden ook  loosden, had onvoldoende afvoercapaciteit en geen noodoverstort. Als het enkele regenpijpje verstopt zou raken, zou er 30 cm water op het dak kunnen gaan staan met als mogelijk gevolg instorting. De eigenaar is nu op de hoogte van het risico.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.

route naar Zuidwolde
route naar Appingedam
route naar Almere