Uitstel Regeling bodemkwaliteit

De voorgenomen wijziging van de Regeling bodemkwaliteit heeft vertraging opgelopen.
Bodemonderzoek-bodemsanering_news_detail

In 2017 is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestart met de voorbereiding van een voorgenomen wijziging van de Regeling bodemkwaliteit per 1 januari 2018. In September 2017 is deze datum verschoven naar 1 april 2018. Er was namelijk sprake van een vertraging in het beoordelingsproces door de Raad voor Accreditatie.
 
Het was de bedoeling om per 1 april, in de gewijzigde regeling, de nodige geactualiseerde normdocumenten op te nemen. Hiervoor dient, overeenkomstig het Rijksbeleid, de eigen beoordeling van een normdocument door de Raad voor Accreditatie positief te zijn geëvalueerd en een validatie te zijn beoordeeld. Voor de aanpassing van de regeling per 1 april is het niet gelukt om een volledige beoordeling af te ronden. Besloten is daarom om de gewijzigde Regeling bodemkwaliteit maar voor een klein deel inwerking te laten treden (voor de zomer); dit betreft voornamelijk de normdocumenten voor de bouwproducten. Belangrijke motivatie voor het niet opnemen van een belangrijk deel van de normdocumenten is de borging van de integriteit van het stelsel. Hiervoor is het ministerie van I en W verantwoordelijk. In dat licht is het niet gewenst om een groot aantal niet goedgekeurde normdocumenten op te nemen in de Regeling bodemkwaliteit.
 
De volgende normdocumenten (inclusief protocollen) worden vooralsnog niet meegenomen: BRL 1000, AS 1000, BRL 2000, AS 2000, BRL 2100, BRL 2344, BRL 6000, BRL 6000-21, AS 6700, AS 6800, AS 6900, BRL 7000, BRL 7500, BRL 7700, BRL 9335 en de BRL 11.000. De voorgenomen wijziging van het vooronderzoek en de veldwerkingsregeling zijn gekoppeld aan een aantal wijzigingen in de normdocumenten. Dit geldt ook voor de volgende normen: NEN 5717, NEN 5720, 5725 en NEN 5707. Deze wijzigingen kunnen daarom ook niet worden meegenomen in de voorgenomen wijziging.
 
Zodra de eigen beoordelingen van de hiervoor genoemde normdocumenten door de Raad voor Accreditatie positief zijn geëvalueerd en de validaties positief zijn beoordeeld, zal een extra wijziging van de Regeling bodemkwaliteit worden voorbereid. Dit kan nog dit jaar.
 
Het proces voor de evaluatie van de Regeling bodemkwaliteit heeft niet het verloop gehad zoals men zich had voorgesteld. Het proces zal daarom worden geëvalueerd door het ministerie.

bron: Ministerie van I en W
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.

route naar Zuidwolde
route naar Appingedam
route naar Almere