Steeds meer bodemsaneringen door zorgplicht

Eco Reest krijgt steeds meer te maken met het begeleiden van bodemsaneringen die onder de zorgplicht van de Wet bodembescherming vallen.
Bodemsanering1_news_detail

“Het gaat dan om locaties die directe risico’s opleveren voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu. Bijvoorbeeld door de hoge concentraties aan verontreiniging. Haast is soms ook geboden omdat bij verdere verspreiding de saneringskosten fors kunnen oplopen”, aldus Han ten Broeke. Hij somt wat voorbeelden van calamiteiten op: olielekkages door knappende leidingen bij landbouwwerktuigen, brand waarbij asbest vrijkomt, olieverontreinigingen, overvullingen van brandstoftanks en uitbranden van auto’s en vrachtwagens. Stuk voor stuk situaties die tot bodemverontreiniging kunnen leiden.

Snel handelen om erger te voorkomen

Bij een spoedeisende bodemsanering  is het van belang zo snel mogelijk bodemonderzoek te doen en aansluitend saneringsmaatregelen te nemen. Het vergt een staaltje teamwork. “Afstemming en flexibiliteit van bodemspecialisten, adviseurs, onderzoekers en veldwerkers”, zegt Ten Broeke. “In uiterst kritieke gevallen wordt, onder milieukundige begeleiding, direct een begin gemaakt met saneren. Bijvoorbeeld door te ontgraven of vervuild grondwater op te pompen of een tijdelijke isolatiemaatregel.”
Eco Reest beschikt over de certificering en heeft erkende milieukundige begeleiders (BRL 6000) om de saneringen te begeleiden. Dat is bij zorgplichtsanering verplicht, ongeacht de omvang van de verontreiniging.

Redelijkheidsprincipe

Eco Reest is de spil in de organisatie bij het oplossen van deze uitermate dringende bodemproblemen. De maatregelen  moeten leiden tot het effectief en efficiënt oplossen van het bodemprobleem. Vóórdat de verontreiniging kans krijgt zich te verspreiden, met alle risico’s en mogelijke gevolgschade van dien.
“Zorgplichtsaneringen zijn in het algemeen kostbaar omdat direct moet worden gehandeld. En tevens omdat in principe de verontreiniging volledig moet worden verwijderd. Het is volgens de wet niet acceptabel om zogenoemd ‘functiegericht’ te saneren, zoals dat bij ‘oude’ gevallen wel kan”, aldus Ten Broeke. In oude gevallen zijn nog lichte verontreinigingen acceptabel. Ook worden in die oude situaties soms grondwaterverontreinigingen geaccepteerd zolang deze stabiel zijn en geen risico’s met zich meebrengen.”
Maar ook zorgplichtsaneringen kennen ‘verzachtende’ omstandigheden, omdat er bij zorgplicht wel een redelijkheidsprincipe geldt. De Wet Bodembescherming biedt daarvoor een kleine opening. Die bepaalt dat ‘de verontreiniging zo volledig mogelijk moet worden verwijderd voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is’. “In de praktijk is het dus mogelijk dat de gehele of gedeeltelijke sanering in een later stadium wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat anders onredelijk hoge kosten worden gemaakt. Zo is het vaak gunstiger eerst een gebouw te slopen alvorens met saneren te beginnen”, geeft Ten Broeke als  voorbeeld.

Voorkomen en herstellen

De zorgplicht als onderdeel van de Wet bodembescherming bestaat uit twee onderdelen: het voorkomen van verontreiniging en herstelplicht, als desondanks toch verontreiniging is ontstaan.

De zorgplicht geldt voor bodemverontreinigingen die vanaf 1987 zijn veroorzaakt. Het belangrijkste kenmerk van de sanering is dat de bodem volledig schoon moet worden gemaakt. Dit in tegenstelling tot ‘oude’ gevallen, van vóór 1987, waarbij enkel de risico’s van de verontreiniging weggenomen moeten worden.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.

route naar Zuidwolde
route naar Appingedam
route naar Almere