CROW 400 kijkt stofspecifiek

Medio juni is de richtlijn CROW 400 uitgevaardigd voor werken in en met verontreinigde grond.
Asbestonderzoek_bodem_en_puin_news_detail

Het werken in of met verontreinigde grond wordt aangemerkt als ‘werk met een bijzonder risico’, waarvoor een veiligheids- en gezondheidsplan moet worden opgesteld. De CROW 400 richtlijn helpt om dat plan op te stellen. Afhankelijk van de specifieke eigenschappen van een stof en de concentratie wordt bepaald welk veiligheidspakket geldt. Daarmee is deze nieuwe richtlijn risicogestuurd. Dit is meteen het grote verschil met de voorgaande CROW bepaling, die uitging van standaard normen en standaard maatregelenpakketten.
De nieuwe richtlijn is een samenvoeging van twee eerdere CROW bepalingen, namelijk ‘Werken in of met verontreinigde grond’ (publicatie 132) en ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ (publicatie 307).

Verbetering

De CROW richtlijnen worden eens in de zoveel tijd herzien, vanwege nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Zo was er onder andere een wens uit de praktijk om het vooronderzoek beter te regelen. Dat is nu preciezer geformuleerd, uitgebreider en duidelijker. Eco Reest is content met de upgrade. Bodemdeskundige Rob Jonker noemt het een verbetering omdat er meer stofspecifiek wordt gekeken in plaats van een standaard maatregelenpakket voor bodemonderzoek. Immers de verschillen tussen locaties kunnen groot zijn. Van locaties waar bijna niks aan de hand is tot locaties die zijn verontreinigd met een groot aantal verschillende stoffen.
Voortaan moet worden gekeken naar elke stof afzonderlijk. Daarom zal veel meer een beroep worden gedaan op een veiligheidskundige om alles te toetsen”, stelt Jonker.

Zelfde werkwijze

In het protocol staan de verantwoordelijkheden beschreven. Zo zal een Hoge Veiligheidskundige, een HVK-er, het veiligheidsplan moeten accorderen of opstellen en bepalen binnen welke veiligheidsklasse gewerkt moet worden. “Wij als adviesbureau moeten ons vervolgens houden aan dat plan”, zegt Jonker. “Maar dat is altijd al het geval. De nieuwe richtlijn verandert niks aan de voorzorgsmaatregelen. Bij bodemsaneringen en bodemonderzoeken dragen onze mensen altijd beschermende kleding. We hebben alle mogelijke spullen in huis, van gasmaskers tot veiligheidslaarsen, van overalls tot handschoenen.” De mate van giftigheid (Toxiciteit) en brandbaarheid (Flamibility) van de stof bepalen welk veiligheidspakket is vereist. De zogenaamde T&F klasse wordt berekend met een computermodel. 
Jonker: “Wel zijn onze milieukundige begeleiders die in het veld de metingen verrichten, de eerste die het opvalt als er afwijkingen zitten aan de voorgeschreven veiligheidsklasses. Als er signalen zijn dat klasses naar beneden of naar boven moeten worden bijgesteld, dan kan Eco Reest daarop anticiperen.”

Voor de implementatie van de CROW 400 is een overgangstermijn van een jaar vastgesteld. “Wij zijn nu druk doende om te kijken welke processen we moeten aanpassen”, zegt Jonker. “Het zal niet veel zijn. In plaats van inzoomen op een maatregel wordt nu ingezet op een stof. Dat is voor onze toe te passen werkwijze niet van heel grote invloed.”

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.

route naar Zuidwolde
route naar Appingedam
route naar Almere