Versnellingsaanpak sanering asbestdaken

Consumentenvoorlichtingsorganisatie Milieu centraal en Kenniscentrum InfoMil hebben in opdracht van het Ministerie van IenM een asbest kernboodschap opgesteld die het publiek op eenduidige wijze informeert over het aanstaande dakenverbod.
Asbest_news_detail

Het streven is dat partijen zoals provincies, gemeenten en eventuele koepelorganisaties zoveel mogelijk dezelfde boodschap gebruiken.

Sanering noodzakelijk

De maatregel moet gezondheids- en milieuproblemen door asbest voorkomen. Daken kunnen door de jaren heen aangetast worden door weer en wind waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen: sanering is op enig moment noodzakelijk.

Programmabureau opgericht

Naar verwachting is het per 2024 verboden om een asbestdak te bezitten. Deze daken (in totaal meer dan 100 miljoen m2) moeten in de komende jaren allemaal gesaneerd worden. Om dit proces te versnellen is het programmabureau Versnellingsaanpak asbestdaken sanering opgericht.

Het programmabureau Versnellingsaanpak asbestdaken sanering heeft een eigen website waar meer informatie en initiatieven op te vinden zijn. Het programmabureau is geen onderdeel van Rijkswaterstaat.

bron: http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/asbest/nieuws/nieuwsberichten-0/artikel/?utm_sou
auteur: Bart
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.

route naar Zuidwolde
route naar Appingedam
route naar Almere