Bodemvervuiling door asbestdaken zonder goot

De grond onder asbestdaken zonder regengoot is vaak vervuild met asbestvezels.
Asbestinventarisaties_news_detail

Uit bodemonderzoek van ons bureau nabij asbestdaken zonder regengoot blijkt dat er een grote kans bestaat dat de grond onder deze daken vervuild is. Deze vervuiling ontstaat doordat jarenlang regenwater met asbestvezels op de grond terecht komt, door het ontbreken van een dakgoot. Uit berichtgeving van NRC en Trouw blijkt dat dit is bevestigd tijdens onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel. Vorig voorjaar is de grond onderzocht op twintig locaties met astbestdaken van voor 1980, zonder goot en zonder verharde bodem naast het dak. De monsters wezen uit dat op alle locaties de grond in meer of mindere mate vervuild is. In bijna de helft van de gevallen was sprake van ernstige verontreiniging. In nog eens bijna de helft van de gevallen leverde de vervuiling direct gevaar op voor de volksgezondheid. Geëxtrapoleerd naar de landelijke situatie levert dit 100.000 daken op die direct gesaneerd moeten worden.

Regeling asbestdaken

Staatssecretaris Mansveld (Milieu, PvdA) maakte gisteren bekend dat asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht vanaf 2024 verboden zijn. Ruim driekwart daarvan is te vinden bij boerderijen. Mansveld: 
“Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Er komt hiervoor komt per 1 januari 2016 een subsidieregeling. Hiervoor is minimaal 75 miljoen euro beschikbaar.” 
Volgens Trouw worden de totale kosten echter op 1,5 miljard euro geschat. Het geld is bovendien alleen beschikbaar voor daken, niet voor door asbest vervuilde grond.

Wilt u meer informatie? Neemt u hiervoor gerust contact op met ons op via 0528-373982 of stel uw vraag via ons contactformulier.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.

route naar Zuidwolde
route naar Appingedam
route naar Almere