Bodemrisicodocument

Het opstellen van een Bodem Risico Document start met de inventarisatie van alle potentieel bodembedreigende stoffen en activiteiten binnen uw bedrijf of organisatie. Daarna wordt er per stof en per activiteit gezocht naar de optimale mix tussen voorzieningen en maatregelen. Om tot een goede mix te komen, zullen we samen met u kijken wat binnen uw organisatie het beste past, en mogelijk is.Tevens kan het voorkomen, dat voor een activiteit niet kan worden voldaan aan de eisen van een Bodem Risico Document. Er zal dan samen met u worden gekeken naar een maatwerkoplossing, zodat uw activiteiten door kunnen gaan. Goed overleg met het bevoegd gezag is een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden.

Bent u voornemens  een bedrijf te starten, of heeft u plannen voor uitbreiding, en werkt u met stoffen die potentieel kunnen leiden tot bodemverontreiniging? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u met het opstellen van een werkbaar Bodem Risico Document en kunnen het contact met het bevoegd gezag voor u regelen.

Bodemrisicodocument_banner

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.

route naar Zuidwolde
route naar Appingedam
route naar Almere